Da li ste ikada imali osećaj da vam duša plače? Da li stvarno znate kakav je to osećaj?

Sve što nam je potrebno za harmoniju i sklad, verovali ii ne, nalazi se baš u nama. Kao što znamo da disanje i tehnike disanja mogu u mnogome pomoći tako je držanje prstiju ruke još jedna od mogućnosti da osetimo i doživimo ravnotežu i opuštenost u nama.

Nema osobe koja bar jednom tokom dana ne oseti strah radi nečega. Bojimo se za sebe kada se nađemo u novim situacijama ili situacijama u kojima ne znamo reagovati. Bojimo se sitnica poput sastanaka, razgovora za posao, novih zadataka i izazova, komunikacije sa novim i nepoznatim ljudima.

Zdrav digestivni sistem je jedan od najvažnijih pokazatelja celokupnog zdravlja. Digestivni trakt svojim komplikovanim sistemom nerava direktno komunicira sa mozgom. Upravo radi te komunikacije, emocije poput ljutnje, besa, tuge, anksioznosti, stresa, napetosti ili frustracije mogu podstaći reakcije i probleme sa varenjem.

Bolovi

08.09.2019

Bol je neugodno osetno iskustvo povezano s ozledom tkiva ili je uslovljeno određenom štetom kao posledicom bolesti. Bol ne treba definicije. Кada nas nešto boli izuzetno smo svesni te boli i znamo vrlo dobro da nešto nije kako bi trebalo da bude.

Postoje dve vrste ljudi na svetu, oni koji su nervozni i oni koji to nisu. Trema, strah od javnog nastupa, strah od ispita ili javnih nastupa kada traži da pokažu svoje znanje i sposobnost je problem koji utiče na veliki broj stanovništva.

Dali ste li ikada proveli više vremena nego što ste trebali na donošenje jednostavne odluke poput toga što ćete da večerate ili koji ćete film da gledate, a na kraju više niste ni imali volje za večerom ili vam nije ostalo vremena za film?