Kineziologija i zdravlje

Zdravlje je harmonija uma, tela i duše  

Zdravlje je stanje potpune fizičke, mentalne i duševne dobrobiti, a ne samo odsustvo bolesti i slabosti. Bolesti se razvijaju zato što toksini, neuravnotežena ishrana ili energetska neravnoteža dopuštaju bolesti da se razvija u genetski slabim područjima vašega organizma. 

Zašto se čovek razboli?

Čovek se razboli kada u stanju telesne neravnoteže i slabijeg imunološkog sistema podlegne virusima i / ili bakterijama.

Većina bolesti proizlaze iz jednog uzroka ili kombinacijom 5 uzroka:

 • previše nakupljenih toksina u telu
 • izloženost mentalnom i emotivnom stresu
 • nedostatak kretanja
 • neadekvatna i nezdrava ishrana
 • umor kao posledica prekomernog rada

Homo sedens produkt je modernog doba i označava čoveka koji većinu svog dana provodi u poziciji sedenja. Kretanje je životna potreba ali nedostatak kretanja, preobilna i nezdrava ishrana te stres obeležavaju život savremenog čoveka.

Bez kretanja nema života jer čovek koji se ne kreće atrofira, oboleva i umire. Nedostatak telesne aktivnosti u dečjoj dobi šteti fizičkom i psihičkom rastu i razvoju, a neaktivnost u starijoj dobi može biti pogubna.

Praktikovanjem kinezioloških aktivnosti aktiviraju se svi sistemi organizma, a posebno mišični, kardio-vaskularni i disajni sistem. Кineziološkom aktivnošću potiču se pozitivna fizička i psihička stanja i smanjuje se rizik bolesti, a istovremeno se umanjuju postojeći simptomi te dolazi do lečenja brojnih zdravstvenih problema i stanja.

Trougao zdravlja

Osnovni koncept kineziologije je trougao zdravlja. Zamislite svoj organizam kao trougao. Кada je organizam uravnotežen sve stranice trougla su jednako dugačke ali zbog stresa, povreda, bolesti, bolova, problema, nedostatka kretanja i loše ishrane dolazi do neravnoteže koja negativno utiče na dužine stranica trougla zdravlja. 

Telo čini osnovu i temelj trougla zdravlja jer je fizičko stanje tela povezano sa radom celog organizma (srca, mišića, organa, krvnih sudova, tetiva i organskih sistema). Pri uspostavi ravnoteže i vraćanju zdravlja ponekad su potrebni medicinski zahvati ali u mnogim slučajevima kineziologija kao nauka i grana alternativne medicine može pomoći različitim terapijama i masažama.

Na drugoj strani trougla nalaze se misli i osećaji koji se odnose na motivaciju, samopouzdanje, samopoštovanje, sposobnost učenja i koncentracije, psihičko stanje kao i sposobnost nošenja sa stresom i negativnim situacijama.

Кako bi se vratila ravnoteža i zdravlje koriste se brojne metode pozitivnog razmišljanja, vežbi za mozak, vežbi afirmacije, motivacije i meditacije kao i metode razgradnje stresa i promene uverenja i načina razmišljanja.

Treća stranica trougla rezervisana je za okolinu i ovde govorimo o svemu onome što čini naš život poput ishrane, kozmetike, načina spavanja, interakcije sa drugim ljudima, vitaminima i nedostatku istih, bojama, mirisima, ukusima i zvukovima, odeći i ostalim pozitivnim i negativnim spoljnim uticajima koji imaju veliki uticaj na naše psihičko i fizičko zdravstveno stanje.

U kineziologiji prepoznajemo neravnotežu u trouglu zdravlja i trudimo se, biranim metodama, tretmanima i individualnom pristupu svakom pacijentu, vratiti ravnotežu i tako posredno izlečiti simptome i uzroke koji su doveli do poremećene ravnoteže.

Lista simptoma

Lista simptoma će vam dati samo približnu sliku o uspešnosti kineziologije. Kako možete videti, kineziologija pomaže kod mnogih simptoma, koje medicina ublažuje ali ne i leči.

 • napetost
 • umor
 • migrena
 • nedostatak samopouzdanja
 • stres
 • brige
 • uznemirenost
 • problemi sa varenjem
 • neodlučnost
 • strah od budućnosti
 • neprevazidjena prošlost
 • alergije
 • astma
 • strahovi
 • depresija
 • noćno mokrenje kod dece
 • hroniči umor
 • nesanica
 • emocionalni padovi
 • problemi sa vidom
 • nadimanja
 • problemi sa kožom
 • trema
 • problemi sa učenjem
 • strah od ispita, javnog pojavljivanja
 • glavobolja
 • bolovi u ledjima.