sr

Ordinacija za primenjenu Kineziologiju

Naša ordinacija nudi razne kineziološke usluge kao što su Kine Online, Kine Balance, Kine Coaching i Kine za decu i studente. Svaka usluga je prilagođena potrebama pojedinca i njihovom željenom cilju ili rezultatu. Radimo sa klijentima da poboljšamo njihovo fizičko, mentalno i duhovno zdravlje i pronađemo jasne korake ka postizanju njihovih ciljeva. Naši tretmani su pokriveni dodatnim zdravstvenim osiguranjem iz dodatka za komplementarnu medicinu i obično traju između 60 do 90 minuta, sa povremenim seansama od 120 minuta. Posvećeni smo pomaganju našim klijentima da postignu uspeh i ravnotežu u svojim životima.

Ponuda

Tokom ove sesije, radićemo licem u lice na vašem telu u skladu sa vašim specifičnim ciljevima i potrebama, ličnim temama, zdravstvenim tegobama. Ovo može uključivati rešavanje složenijih zdravstvenih problema na fizičkom, mentalnom i duhovnom nivou. Verujem da će vam ovaj pristup biti od velike koristi i radujem se našoj zajedničkoj sesiji.

Kine-Balance 

Praxis Danijela Tirnanić

Kine-Kids and Students je odličan program namenjen deci i studentima. Njegov cilj je poboljšanje koncentracije, pamćenja i fokusa. Program aktivira i balansira levu i desnu stranu mozga što dovodi do uspeha u učenju i pamćenju, matematici, pisanju i razumevanju. Takođe, može pomoći u ublažavanju straha od ispita i povećanju samopouzdanja kroz rad na stavu "ja to mogu" i ličnoj stabilnosti. Program može biti koristan i za ublažavanje stresa uzrokovanog različitim situacijama. Ukratko, "Kine" je odličan alat za poboljšanje akademskih rezultata i samopouzdanja kod dece i studenata.

Kine-Kids and Students

Praxis Danijela Tirnanić

Kine-Online je sveobuhvatan program koji uključuje testiranje na daljinu zasnovano na specifičnoj temi klijenta. Naš cilj je da pronađemo i definišemo željeni ishod za svakog pojedinca. Naš program uključuje vođene vežbe koje primenjuju različite tehnike, akupresurne tačke i balansiranje meridijana. Trudimo se da našim klijentima pružimo najbolje moguće iskustvo. Hvala vam što ste razmotrili Kine-online ponudu.

Kine-Online

Praxis Danijela Tirnanić

Kine-NLP sa fokusom na definisanje zdravstvenih ciljeva i neophodnih koraka ka uspehu. Radićemo zajedno na pronalaženju jasnih, delotvornih koraka koji dovode do promena, čak i kada su u pitanju izazovne lične ili porodične okolnosti. Ako napredak postane težak, možemo preispitati pristup i pronaći nove načine da krenemo napred. Verujem da koučing može biti moćno sredstvo za samousavršavanje i nestrpljiva sam da vidim šta možemo da postignemo zajedno. :-)

Kine-NLP

Praxis Danijela Tirnanić