Uprkos naprednoj medicini i psihoterapiji ljudi nisu zdraviji. Posebno hronične bolesti ostaju nepobedive. Cene zdravstvenih usluga rastu, a dosadašnja rešenja ili lečenja su često samo prividno zalečivanje. Ono što nam je stvarno potrebno je da razmilimo o zdravom načinu života i holističkim konceptu za dobrobit i očuvanje zdravlja. Ako bi se detaljnije pozabavili načinom života, našim verovanjima ili bolešcu koja nas je zadesila, bilo bi nam jasno, da u stvari naše telo daje odgovore umesto naše duše.

Idealno se kineziologija može primeniti kako bi se otkrila i otklonila svaka neravnoteža u telu, pre nego što se neki telesni simptomi pojavi. Moj predlog je u tom slučaju, raditi kineziološki na svim problemima, ličnim temama i otkloniti sve što je do sada stajalo na putu ka dobrom zdravlju i ličnom zadovoljstvu.