Danijela Tirnanić

Diplomirani kineziolog

Rođena sam 1974. godine u Austriji, a od 2002. godine živim i radim u Švajcarskoj. Govorim srpski i nemački jezik. Velika podrška i podsticaj u životu su mi moja porodica, bračni partner i ćerka.

Diplomirala sam holističku kineziologiju na Fakultetu za primenjenu kineziologiju u Švajcarskoj. Blagodeti kineziologije sam osetila na ličnom primeru kroz kineziološki tretman koji mi je promenio život. To sam doživela kao magično iskustvo koje me je pokrenulo da uložim sve svoje resurse i da se edukujem u tom smeru.

Moja motivacija i inspiracija kao diplomirani holistički kineziolog potiče iz velike želje da svoje klijente ispratim u pronalaženju njihovih ličnih ciljeva.

Iz ličnog iskustva znam da pronalaženje sopstvenog puta ili izlaza iz pojedinih situacija koje nam život nameće zahteva puno hrabrosti i volje. U teškim životnim situacijama često se vrtimo u krug i ne nalazimo izlaz ili rešenja. Ako redovno radimo na otklanjanju stresa i ako povratimo energiju i ravnotežu u naše telo, održaćemo našu životnu energiju na takvom nivou da možemo imati dug, zdrav i srećan život.