Tretman za lakše i efikasnije učenje

Zašto deca nemaju koncentraciji i kako da je izgrade?
Zašto deca imaju poteškoće da shvate, nauče, zapamte matematiku, pročitan tekst?
Zašto se javlja problem sa pamćenjem i "gubitkom reči"?
Zašto višesatno učenje ne donosi rezultate pri čemu učenik pomisli na nedostatak inteligencije?
Zašto je prisutan strah od škole, učitelja, nastavnika ili ispita?


Percepcija je sposobnost primanja, obrade i tumačenja informacija koje dobijamo putem naših čula. Taj proces nam omogućava da razumemo svoje okruženje putem stimulusa koje primamo našim čulima.
Ovo je veoma važna veština, jer nam omogućava da razumemo svoje okruženje.
Ono što takodje može iritirati obradu informacija koja se dobija od čula i prekomerno opterećuje Centralni nervni sistem jesu nedovoljno integrisani, primitivni dečji refleksi. Upravo to smanjuje sposobnost učenja.

Odbijanje učenja uvek se javlja kada, uprkos naporima, nema osećaja postignuća na vidiku. Teškoće u učenju često su povezane sa nedostacima u percepcijinom sistemu. Naša sposobnost učenja, između ostalog, zavisi od toga koliko dobro se obradjuju informacije koje možemo čuti, osetiti, videti ili okusiti. Dakle, naša čula igraju značajnu ulogu.

Percepcija je sposobnost primanja, obrade i tumačenja informacija koje dobijamo putem naših čula. Taj proces nam omogućava da razumemo svoje okruženje putem stimulusa koje primamo našim čulima.
Ovo je veoma važna veština, jer nam omogućava da razumemo svoje okruženje.
Ono što takodje može iritirati obradu informacija koja se dobija od čula i prekomerno opterećuje Centralni nervni sistem jesu nedovoljno integrisani, primitivni dečji refleksi. Upravo to smanjuje sposobnost učenja.


Najčešće su to:

- Moro refleks
- TLR (tonični lavirint refleks),
- ATNR (asimetrično-tonični refleks u potiljku), 

- STNR (simetrično-tonični refleks u potiljku)
- PM (Palmar refleks)
- SGR (segmentni rol refleks).


Bez obzira na to da li je disleksija, legastenija, diskalkulija, dispraksija, nedostatak pažnje-koncentracije, hiper aktivnost ili neka druga problematika kod deteta školskog uzrasta prisutna, nedovoljno integrisani, primitivni dečji refleksi veoma su važan deo u razvoju deteta.


Na primer, kod dece sa dispraksijom, leva i desna hemisfera mozga ne rade harmonično i dete ne postiže željene rezultate. Dispraksija nije uslovljena inteligencijom deteta, ali može da uzrokuje poteškoće u učenju.Teškoće u učenju mogu nastati i zbog jednog ili više negativnih iskustava. Ona će uticati na samopouzdanje deteta i kao rezultat toga javlja se strah od škole, ispita ili pojedinih predmeta, kao i potreba za izbegavanjem škole -nastave.
Cilj je rešiti blokade u delovima mozga, balansirati sva čula koja obradjuju primljene informacije i primitivne dečje reflekse dovesti u balans.
Kineziološki metode i formatiranje mi pružaju mogućnost da pristupim svim delovima mozga i pojedinačno, u zavisnosti od potrebe i odgovora tela prilikom testa, balansiram čula, dečje reflekse kao i određene delove mozga, ako se pokaže kao potrebno.

Pisanje
- Vaše dete pravi uvek iste greške pri pisanju.
- Drži olovku prečvrsto.
- Prilikom pisanja rukopis se pogoršava.
- Neprirodno drži olovku.

Čitanje, računanje, prostorno razmišljanje
- Dete čita reči kojih nema.
- Meša levo i desno.
- Ima teškoće kod tekstovnog zadatka, iako normalno računanje dobro funkcioniše.
- Meša slova -d- i -b-.
- Prekomerno je opterećeno računanjem.

Koncentracija
-Vaše dete ne može da sledi uputstva i neorganizovano je.
-lako mu druge stvari odvlače pažnju.
-Udara u stvari ili ih baca, ruši.
-Naleće na predmete - zid, pada sa fotelje.
-Vrti se dok sedi i radi zadatke.
-Zeva.

Samopouzdanje
- Vaše dete je plašljivo.
- Ne pokušava da bilo šta uradi.
- Ljuto je i odsutno.
- Brzo je preplavljeno emocijama.

Ako se na vreme sve poteškoće otklone, dete, pa čak i student, moći će sa voljom i lakoćom da uče, prate nastavu osete i vrate sigurnost u sebe i svoje sposobnosti.

Mnogo je faktora koji utiču na učenje, a medju njima je i samo rođenje deteta - porođaj, odrastanje, mediji, ishrana, porodična situacija...

Moje kineziološke metode uzeće svaki od postojećih problema u obzir, tražiće uzrok postojećih blokada i ciljanim metodama i tehnikama otkloniće i vratiće telo, um i mozak u balans.