Kineziologija za decu sa fokusom na noćno mokrenje i probleme sa učenjem

08.09.2019

Današnja deca su pod velikim stresom i pritiskom. Nežni dečji umovi i mala tela izloženi su klimatskim promenama, onečišćenjima, toksinima u vazduhu, prevelikoj količini brze hrane, šećera i slatkiša te hemikalijama u hrani.

Osim toga, izloženi su ogromnoj količini informacija u medijima, u školama, na internetu te društvenim mrežama kao i igricama na kompjuterima i sadržajima radi kojih su skloni predugo gladati u monitor i televizor.

Deca svoje znanje stiču u pretrpanim školama koje nisu kreirane kako bi zadovoljile dečje individualne potrebe, poticale kreativnost i unikatan način razmišljanja. Škole su najčešće mesta na kojima dete mora zatomiti svoje želje i ličnost kako bi se uklopilo te učiti neverovatnu količinu informacija napamet kako bi dobilo dobru ocenu.

Svi ti faktori dovode do nakupljenog stresa koji se kod dece može manifestovati na brojne načine, a najčešće kroz probleme sa učenjem, nedostatak koncentracije te noćno mokrenje kao konačni znak da nešto u detetovom životu nije dobro niti kako bi trebalo biti. Stres sprečava decu da se izraze, da budu ono što jesu i da se razviju na ispravan i kvalitetan način. U današnje vreme deca su primorana brže odrasti.

Pritisak i očekivanja okoline izazivaju stres s kojim se dete ne zna nositi, a koji se najčešće manifestuje kroz:

  • probleme sa učenjem
  • noćno mokrenje u krevet
  • strahove i fobije
  • probleme sa ponašanjem
  • pad imuniteta koji dovodi do čestih prehlada i bolesti
  • probleme sa varenjem
  • anksioznost i depresiju
  • bes i ljutnju

Кineziologija za decu

Кao iskusni kineziolog radim sa decom na način prilagođen njima kako bismo zajedno došli do srži njihovih problema i razloga koji ih uzrokuju. Testiranje mišića najbolja je i najnježnija opuštajuća metoda koja se koristi kako bismo ustanovili gde se nalazi stres u psihičkom i fizičkom sistemu.

Nakon što otkrijemo uzroke stresa, kineziološki tretman je u potpunosti prilagođen detetu i njegovim ili njenim individualnim potrebama na način da se dete oseća opušteno i zadovoljno, a da istovremeno dođemo do uspešnih rezultata i rešenja problema.

Roditelji su više nego dobrodošli prisustvovati terapiji jer osim podrške mogu dati i kvalitetan uvid u detetove probleme.